Investiční plán pro rok 2017-18

Koncepce Rozvoje mateřské školy Stříbrná Skalice

Odhlášení dítěte z docházky do MŠ

Vnitřní směrnice -stravování MŠ

Vnitřní směrnice o pobytu venku v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata-za-předškolní-vzdělávání směrnice

Čestné prohlášení

evidenční_list_

Souhlas s poskytováním informací

Žádost o přijetí

Návrh rozpočtu 2019

Návrh výhledu 2020 -2022

Školní_řád-2018-2019

ŠVP značky2016_2017-ČŠI