Třída – KUŘÁTKA: Mladší děti 3,5 (4) – 5 let

Třídní učitelka: Bohunka Rezková

učitelka :Nikola Kolárová

mobil: 733 738 195

email: kuratka@msskalice.cz

Naše třída

 

 

 

 

 

 

 

Není důležité to co dítě umí,ale jak se cítí a co prožívá.

J.A.Komenský

 

 

Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, 

ale co se jim vždy dařilo,bylo jejich napodobování.

James Baldwin

 

Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.“

J.A.Komenský

níže naleznete seznam věcí pro Kuřátka

seznam potřeb Kuřátek

 

Následná činnost dětí po „Projektovém dni mimo školu“.
Procvičení práce s lepidlem,barvocit.
Koláž: Květiny v košíčku.Následná ukázka výrobků v šatničce.
Čarodějnické tvoření
Naše krásná velikonoční šatnička
Kuřátka a jejich krásné indiánské dopoledne s hostinou a zábavou
dramatizace O řepě
MTU stavitelé věží
Masopustní medvěd, výtvarná výchova
MTU- stavitel mostů
 
Jazyková výuka

 

 

 

Práce s hlínou – konečný výsledek

Literární chvilky se zvířátky

Literární chvilky u kuřátek

Rozvoj hudebnosti dětí, nácvik písně sv.Martin.

 

Matematická pregramotnost našich Kuřátek 🙂

 

 MTU- Naši stavbaři

 

 

Stavíme obvodové zdivo a příčky

I trpaslíci mají radost ze sněhové nadílky:)

 

Kuřátka na cestách

 

Taneček – tancovali myšák s myškou

 

 

Výtvarné činnosti u kuřátek

 

 

Zimní mozaika očima dětí

Hrajeme si v kuřátkách

 

Výroba sněhuláků, než nám Zima „odejde“.

MTU – stavitel mostů