Třída – MOTÝLCI: Předškoláci – 5 – 6 (7) let

Třídní učitelka: Zdeňka Novotná

Zdeňka Smolíková

asistent pedagoga: Jarmila Mikušová

mobil: 733 738 193

email: motylci@msskalice.cz

  MultiBoard – výuková tabule

Nová výuková tabule

Není důležité to co dítě umí,ale jak se cítí a co prožívá.

J.A.Komenský

 

Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, 

ale co se jim vždy dařilo,bylo jejich napodobování.

James Baldwin

 

Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.“

J.A.Komenský

Hrátky v mlhovišti a pískohrátky

RETRO DISKOTÉKA:

10.6. ve čtvrtek se Motýlci přenesli do 70-80 let minulého století. Prohlédli si předměty, které se v té době používaly. Ze všeho byli docela udivené. Černobílá televize byla překvapením, rovněž funkční gramofon. Také shlédli zapůjčené předměty od některých rodičů – starý telefon, zavinovačku, rádio, kazety, gramofonové desky, misky, síťovku, konvičku, knihu Ferdy mravence. Ovšem nejvíc legrace měli z „nočníku“. poté jsme si užili piknik na zahradě s poslechem písní a tanečkem. Počasí nám přálo. A tak velmi děkuji za zapůjčení dobových předmětů, občerstvení a retro oblečení.

Výlet na Šternberk: Odjezd autobusem do Sázavy,  vláčkem do Šternberka, cesta na nádvoří, zpět k vláčku, vystup na „Majdě“ a pěšky lesem podél potoka, zpět do školky. Za dopoledne celkem pěkný výkon. :-D Odměna: Krásná, dřevěná magnetka hradu – děti z ní měly radost.
Ve čtvrtek Motýlci navštívili hvězdárnu v Ondřejově. Počasí nám přálo, vše rozkvetlé a nádherně čistý vzduch. Toulky se opravdu vydařily.
MOTÝLCI SI V PÁTEK UŽILI SLAVNOST: „DEN PRINCEZEN A PRINCŮ“. RÓBY HOLČIČEK BYLY PŘEKRÁSNÉ. (No, prostě to tak je, už od mala se dívky parádí a v dospělosti stejně nemají co na sebe…;-):-O;-)). Rodičům děkuji za občerstvení a věnování času s přípravou kostýmů atd. V červnu se těšíme na další, již poslední skotačení s názvem: „Retro diskotéka“.
 
Návštěva lesa 
Polytechnická výchova
Vytváříme konstruktivní hračky
Děti měly za úkol vyšlápnout Čapík,  nakreslit mapu, jako kartograf, fotit a pozorovat okolí dalekohledem. 
 Ani déšt nás nezastaví
Čarodějnický rej 
Mecháčkův domeček, čarodějnické pečení
Toulky
TÝDEN ZEMĚ: Třídění odpadů, cvičení s pet lahvemi, tanec při IT a řízená činnost na zahradě.:-D
Týden „Den Země“výtvarné činnosti, sběr odpadků -čistíme matičku Zemi s našimi předškoláky:)
Předškoláci druhá skupina:) toulky a stavění věží
Předškoláci ( jedna skupina u kuřátek) v době covidové:) cvičení na“ švédské lavičce“, cvičení s šátky, skládání lodiček
 Téma týdne doprava- návštěva vláčku- cestou se děti učily dopravní značky a jak se chováme na silnici
Den u Motýlků: Procvičování před matematiky, práce na interaktivní tabuli. Stavba naší vesnice: stavba Radnice, sokolovny a domu a propojení cestičkami dle stanovených pravidel. Běh po stopách a v kruzích – procvičování pozornosti, soustředění, rychlosti a vzájemné ohleduplnosti. Pracovní list – tvary.
Úterní Toulky byly velmi pohodové, procházka vedla lesem, občas nám zazpívali ptáčkové, vzduch voněl blížícím se jarem. Cestou děti postavily domečky pro malá zvířátka, snědly sváču a mlsku od mamky. Na cestě zpět nám vysvitlo sluníčko, co více si přát?;-)
Motýlci se oblékli do masek a  společně s Kuřátky se vydali na procházku po Skalici.
Děti si vyrobily korunu krále Masopustu, všem se moc povedly.
AKTIVITY U  MOTÝLKŮ: TOULKY. MTU. SOUŘADNICE. PEČENÍ CUKROVÍ.

Na páteční MASOPUSTNÍ VESELICI přišly všechny děti v maskách. Děti si postavily domečky a v nich našly malé překvapení, zatancovaly si, zasoutěžily a nakonec jsme se v maskách a s vozembouchem vydali po celé školce. V Kuřátkách, Sovičkách, kuchyni i ředitelně jsme rozdali upečené sušenky a zarecitovali básně o Masopustu. Bylo to hezké dopoledne. DĚKUJI VŠEM RODIČŮM ZA NÁPADITÉ MASKY.

Čtvrteční Toulky byly náročné co se týče jak terénu, tak i délky. Ráno jsme se svezli autobusem ke kostelu v Kostelních Střímelicích, kde jsme si trochu připomněli historii  a poté se vydali po silnici do Hradovek. Odtud směr Čapík. Cesta zpět byla zavátá sněhem, přes pole, kde jsme objevili velkou stopu. (Asi od Yetiho :-O ). Poté jsme si okusili stezku odvahy náročným, lesním terénem. Zvládly všechny děti, jsou velmi šikovné. Příště nás čeká  stopování  medvěda. ;-)
Celý týden Motýlci putovali po světadílech a ve čtvrtek  se zastavili na Antarktidě u Eskymáků. Symbolem nám byla bílá barva.
Děti si vyzkoušely, jak studí zmrzlá voda a pak pozorovaly, jak pomalu taje. Ráno si vyrobily malého Eskymáčka. Dopoledne si zahrály hru: „Na sledě“. No a nechyběla ani stavba iglú, tanec při IT a malé občerstvení. Za hezké dopoledne si odnesly obálku s překvapením. Dopoledne jsme si všichni užili a už vymýšlíme další, co příště. Nechte se překvapit.;-)
Při  TOULKÁCH  do Hradových Střimelic nám na cestu padal snížek, pofukoval mírný větřík a děti našly poklad, který nám skoval náš skřítek Mecháček. Děti jej ani moc dlouho nehledaly, no a pak si na něm pochutnaly. Nám všem se toulky líbili, pohyb na čerstvém vzduchu dětem opravdu svědčil, důkazem byly červené tvářičky a jiskřičky v očích. Už se těšíme na další Toulky, které máme naplánované za 14 dní.
MTU (malá technická univerzita), plánování cesty autíčku a radost z první větší sněhové nadílky.
Motýlci si v posledním předvánočním týdnu mimo jiné užili besídku, radost z nových dárků, připomenutí si tradic, procvičování souřadnic a návštěvy živého betléma. Přejeme jim spokojené a radostné Vánoce.
Toulky a nadílka pro zvířátka. Některé z dětí viděly zajíce, ale ostatní zvířátka už asi spala ve svých domečkách.
Překážková dráha a cvičení na švédské bedně.
MOTÝLCI PŘI AKTIVITÁCH: RADOST ZE SNĚHU, PŘEDMATEMATIKA – PRACOVNÍ LIST +  PRÁCE S TABLETEM – ŘEŠENÍ POSLOUPNOSTI – VERZE OBTÍŽNOSTI LEHKÁ, STŘEDNÍ, TĚŽKÁ. ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ.
VZPOMÍNKA NA „ČERTÍ RADOVÁNKY“.
Dnes se Motýlci při MTU (Malá technická univerzita) dozvěděli o tom, jak se při stavbě domů zavadí odpad, elektřina a voda, včetně barevnosti kabelů. Procvičují si tak paměť, pozornost, soustředění, jemnou motoriku, práci ve skupinkách a stavbu podle plánků.
Při DÝŇOVÁNÍ se z „Hokaida“ staly úplné parádnice. A ta největší dýně na ně dohlížela.  Dopolední slavnost si Motýlci užili a už se těší na další.
 
;-)V pátek si také všechny děti zaskákaly v pytli a užily si legrace i při hodu bramborou do košíku

Předmatematika u Motýlků: Třídění brambor dle velikosti.  Pokus s vodou – porovnávání množství a míchání barev.

Při páteční diskotéce si Motýlci vyrobili „Bramboráčka“ a domů si odnesli kornout s malou mlskou a hračkou.

K diskotéce patří taneček ;-)

Projekt – poznáváme bubliny
Nácvik poplachu, Motýlci na toulkách – Marjánka přes Čapík do školky

Motýlci si procvičili jemnou motoriku při výrobě posvícenských sušenek. A při pracovním listu si procvičovali správný úchop pastelky, horní oblouk, dodržení správné linie a trpělivost při dokončení daného úkolu.  Všichni se snažili a z výsledku měli radost.

PŘI PRVNÍCH TOULKÁCH NÁM POČASÍ PŘÁLO, DĚTI SE DOZVĚDĚLY HODNĚ ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ O PŘÍRODĚ A POŠTĚSTILO SE JIM VIDĚT STÁDO KONÍ. UŽ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ.
   Hrátky na zahradě a náš první mrkvový salátek vlastnoručně vyrobený:) na kterém jsme si potom pochutnali