Otevření MŠ od 25.5.2020 provoz od 6:30 – 16:30 hod


Otevření mateřské školy bude probíhat za přísných hygienických podmínek. Při vstupu do MŠ musí rodič odevzdat čestné prohlášení, že nežijí v rodině se členem, který patří do rizikové skupiny. Dětem bude změřena teplota, pokud bude vyšší dítě nebude přijato do MŠ. Jakmile bude vykazovat jakékoliv respirační obtíže, bude si muset rodič pro dítě přijít. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje pečlivě ruce.

děkujeme za pochopení kolektiv MŠ