Třída – SOVIČKY: Nejmladší děti 2 – 3,5 let

Třídní učitelka: Radka Brothers

Petra Padyšáková

mobil: 733 738 194

email: sovicky@msskalice.cz

třída soviček

 

Není důležité to co dítě umí,ale jak se cítí a co prožívá.

J.A.Komenský

 

Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, 

ale co se jim vždy dařilo,bylo jejich napodobování.

James Baldwin

 

Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.“

J.A.Komenský

 

Učíme se počítat, poznávat stromy jehličnaté a listnaté, a také si je vyrobíme 🙂

Příprava na dopravní hřiště 🙂

 

 

 

První den a výtvarné činnosti bez rodičů , byli moooc šikovní 🙂

 

Komunitní kruh