Zápis do MŠ


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020 (3) plakát

INFORMACE Z MŠMT- viz níže

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020-2021 (1)

paní ředitelka bude k dispozici v MŠ  od 4.5.-do 11.5. každý den od 16.00.-17.00. hod. v ředitelně MŠ

PROSÍME, ZAVOLEJTE DEN PŘEDEM, POKUD PŘIJDETE OSOBNĚ.

Všechny tyto dokumenty prosíme vyplňte, podepište a zašlete nejdříve 2.května 2020 nejpozději však do 11.května 2020 včetně.

1.datovou schránkou

2.klasicky poštou zaslat na adresu(MŠ Stříbrná Skalice, Sázavská 323,Praha- východ, 28167)

3- emailem( musí být elektronický podpis)

4. osobně ( od 4.5.-do 11.5. každý den od 16.00.-17.00. hod. v ředitelně MŠ)

předem se prosíme ohlašte!!

1.Nutné dokumenty k elektronickému zápisu naleznete níže

Žádost o přijetí

Souhlas s poskytovaním informací

Čestné prohlášení 2

evidenční_list_

plus  kopii rodného listu dítěte, kopie OP zákonného zástupce

2.Kritéria:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro š.r.2020-2021

3.Úplata pro předškolní vzdělávání š.r. 2020/21

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

 

 

Rozhodnutí