Adaptace v MŠ


Adaptace dítěte pro vstup do MŠ

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říci co chce nebo potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazouvat a vyzouvat obuv
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • držet lžíci a umět se najíst
 • i jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • používat toaletu
 • umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

 

První dny a týdny jsou pro dítě velice náročné a stresující, nejen proto je pro rodiče důležité, aby na tyto dny a týdny přizpůsobili rodinný život.

Adaptační proces dítěte by měl probíhat velmi citlivě a šetrně s ohledem na jeho individualitu. Dítě i jeho rodiče si postupně potřebují zvyknout na nové prostředí, ale i na učitelky, další dospělé a samozřejmě na dětský kolektiv.

Problematickým okamžikem může být pro dítě pobyt venku nebo čas odpoledního odpočinku. Prostředí šatny dítěti při oblékání připomene loučení s maminkou.

Každé dítě je jiné a každému vyhovuje jiný způsob adaptačního procesu. Občas se stává, že adaptační proces hůře zvládají rodiče, než jejich dítě, a svou nervozitu, strach a odloučení na ně přenesou.Dítě může z rodičů vycítit nerozhodnost, obavy a nervozitu. Všechny tyto nálady děti velice silně vnímají a přejímají

Určitě není vhodné ani pro dítě, ani pro rodiče dlouhé loučení, které působí na všechny zúčastněné traumaticky.

Doba adaptace je individuální. Buďte prosím trpělivý.

 

 

Doporučujeme:

Umožnit postupné prodlužování dítěte ve školce.

Možnost oblíbené hračky z domova.

Zajistit dítěti pocit bezpečí a jistoty.

Nestrašit dítě školkou např. počkej tam tě naučí, jestli budeš zlobit , budeš spát ve školce….

Je velice důležité, aby rodiče zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod školky.

Používat pokud možno stejné rituály, dítě vodit do školky ve stejný čas.

Nikdy neslibujte dítěti, co nemůžete splnit “např. dnes půjdeš po obědě domů…

Neostýchejte se na cokoli  zeptat.

Doporučený postup:

dítě rychle převléknout, předat a odejít. Dítě se zpravidla rychle uklidní. Při návratu dítě nelitovat, že muselo být bez maminky, ale pomazlit se s ním, věnovat se mu. 🙂

 

Přejeme klidný a bezproblémový začátek:) Společně to zvládneme