Putování celým rokem se skřítkem Mechovníkem   

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“  Mosso                                                        
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                

 “ Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“  Arthur Schopenh         
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                

 „Pět nejdůležitějších stavebních kamenů zdraví: vzduch – voda – sluneční svit – potrava – pohyb.“ 

  Paul Bragg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ – George Bernard Shaw

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       

           Kdo jsme?

  • jsme třítřídní MŠ s kapacitou 75 dětí

  • nacházíme se v centru obce Stříbrné Skalice

  • provozní doba MŠ : 6:30 – 16:30 hod

  • máme 2 velké školní zahrady vybavené mnohočetnými herními prvky včetně „ mlhoviště „

  • máme školní kuchyň , která vaří i pro ZŠ

  • vaříme novou špičkovou technologií

  • o děti v MŠ se stará celkem 14 zaměstnanců z toho 6 učitelů, 2 asistent pedagoga, 6 provozních zaměstnanců

  • spolupracujeme se SIDUSEM

  • od 1.9. 2021 jsme navázali spolupráci se Školním lesním podnikem jako pilotní školka v oblasti lesní pedagogiky