Výtvarný kroužek


Výtvarný kroužek vede každou středu pro přihlášené děti pedagog Monika Čížková z kuřátek .Více info u paní učitelky