ZÁPIS DO MŠ


       

     

           Den otevřených dveří se koná dne 9.května od 8 -10 hod.

/v tento den je možné vyplnit žádost o přijetí a podat/

 Na základě podané žádosti ve dnech od 2.5. do 9.5.2022 Vám bude  vystaveno evidenční číslo dítěte a přesný čas zápisu .

                        Zápis do MŠ se koná  dne 10.května od 8 hod.

Dokumenty potřebné k zápisu  stáhnete níže

Čestné-prohlášení-2

Žádost-o-přijetí

Souhlas-s-poskytovanim-informaci

ev_list_ /potvrzený lékařem/

dále  s sebou

Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Rodný list dítěte

další potřebné informace

kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro š.r.2022-23

stanovení úplaty za předškolní vdělávání pro š.r.2022-23