Třída – SOVIČKY: Nejmladší děti 2 – 4 let

Třídní učitelka: Petra Padyšáková

učitelka: Eva Kolářová

mobil: 733 738 194

email: sovicky@msskalice.

Naše nové stolečky

 

Interaktivní tabule

 

 

 

Není důležité to co dítě umí,ale jak se cítí a co prožívá.

J.A.Komenský

 

Poslouchat dospělé, to dětem nikdy moc nešlo, 

ale co se jim vždy dařilo,bylo jejich napodobování.

James Baldwin

 

Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život.

 

 

 

projekt Voda- mezinárodní den vody

 

Procvičování barev, plosky nohou, pohádka O řepě

 

 

Sovičky v akci:)