odkaz na kontakt GDPR

Koncepce Rozvoje mateřské školy Stříbrná Skalice

Odhlášení dítěte z docházky do MŠ

Vnitřní směrnice -stravování MŠ

Vnitřní směrnice o pobytu venku v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání-směrnice

školkovné 2021-22

DOKUMENTY K ZÁPISU

Návrh výhledu 2020 -2022

ŠVP-Putování celým rokem se skřítkem Mechovníčkem

Školní_řád_-nový